top of page

ಇತ್ತೀಚಿನ 2029 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ ಆದರೆ 2025 ಆಗಿದೆ  ಒಳಗೆ  ತಲುಪುತ್ತವೆ  ಕಾರಣ  ಚೈನೀಸ್  ನಾಲ್ಕನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವೀನ್ಯತೆ  AI ಮತ್ತು 5G ಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು .  

ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕ ರೂಪಾಂತರವು ಇನ್ನೂ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿದೆ; 2050 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ದೂರವಿರುತ್ತದೆ  GDP ಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ  US ಮತ್ತು ಭಾರತ (PPP ಯಿಂದ ಎರಡನೆಯದು) .  

 

ನಗರೀಕರಣವು ಜಿಂಗ್-ಜಿನ್-ಜಿ, ಯಾಂಗ್ಟ್ಜಿ ನದಿಯ ಡೆಲ್ಟಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೇ ಏರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.  ನಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಬದಲಾವಣೆ  ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ  ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ  ನಿರ್ಮಾಣ  ಅದರೊಂದಿಗೆ  ಚೆಂಗ್ಡು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ  ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವುಹಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿಯಾನ್ .  

 

1. AI

2.  ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು

3. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳು

4. ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್

5. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

6. ಕ್ರೀಡೆ

7. 5G

Chinese Virtual Reality (Tianjin)

Understand the Chinese Fourth Industrial Revolution from AI to Renewable Energy to 5G.

China will become the world's leading economy by around 2025 due to Chinese innovation from Fourth Industrial Revolution technologies such as AI and 5G. 

China's economic transformation is still relatively nascent; by 2050 GDP will be far clear ($15 trillion) of the US and India (second by PPP (and by 2075 by GDP)). 

 

Urbanisation will be spearheaded by the Jing-jin-ji, Yangtze River Delta, and Greater Bay Area regions while rural areas will undertake an extraordinary change from digitisation and infrastructure construction with the charge being led by Chengdu, Wuhan, and Xi'an for example as global smart cities of the future are pioneered from the AI Cloud Valley (Chongqing) to the Liuzhou Forest City (Guangxi) to Xiong'an New Area (Hebei).  

Already China has constructed over 1,000 GW of renewable energy capacity (33% globally) that constitutes almost 50% nationally, three million 5G base stations (60%), and 40,000 km of high-speed railway track (70%).

1. AI

2. Blockchain

3. Drones

4. Electric/Autonomous Vehicles 

5. High-Speed Rail

6. Renewable Energy

7. Robotics

8. Smart Cities

9. Space Programme

10. Sport

11. Virtual/Augmented Reality

12. 3D Printing 

13. 5G

bottom of page